Deprecated: Required parameter $pos follows optional parameter $pid in /home3/metriena/public_html/templates/gk_magazine/lib/menu/GKMenu.php on line 66

Deprecated: Required parameter $i follows optional parameter $pid in /home3/metriena/public_html/templates/gk_magazine/lib/menu/GKMenu.php on line 66

Deprecated: Required parameter $pos follows optional parameter $level in /home3/metriena/public_html/templates/gk_magazine/lib/menu/GKMenu.php on line 85

Deprecated: Required parameter $i follows optional parameter $level in /home3/metriena/public_html/templates/gk_magazine/lib/menu/GKMenu.php on line 85

Deprecated: Required parameter $i follows optional parameter $pid in /home3/metriena/public_html/templates/gk_magazine/lib/menu/GKBase.class.php on line 426
Aktualitātes
A+ A A-

Aktualitātes

Tautas tērpi Mētrienas amatiermākslas kolektīviem.

VPDK

Laikā no 13.01.2017 - 10.01.2018. projekta Vidzemes etnogrāfisko tautas tērpu iegāde Mētrienas amatiermākslas kolektīviem.Nr. 16-05-AL23A019.2205-000006 ietvaros tika iegādāti tautu tērpi Mētrienas tautas nama senioru kolektīvam "Mētra", jauniešu deju kolektīvam "Meteņi" un sieviešu korim "Jūsma". 

Divu gadu laikā jauniešu deju kolektīvs "izaudzis" un tagad apgūst vidējās paaudzes deju kolektīvu repertuāru. Savukārt sieviešu koris ir pārtapis par ansambli. Arī šis gads un Covid - 19 pandēmija ir ieviesusi savas korekcijas gan koncertu daudzumā, gan mēģinājumu procesā. Neskatoties uz to, visi kolektīvi turpina darboties - atbildtoši situācijai. Esam priecīgi, ka gada lielākais notikums - pagasta svētki notika un kolektīvi pilnos sastāvos varēja sniegt priekšnesumus, ar cieņu pret mūsu tradīcijām, uzvelkot šajā projektā šūtos un iegādātos tērpus. 

 

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm"

Iedzīvotāju aptaujas kopsavilkums

Veiktās iedzīvotāju aptaujas kopsavilkums

Tā kā pēdējā laikā Mētrienas pagasta pārvaldi ir skārušas virkne izmaiņu, darbinieku sastāvā, lai varētu labāk un kvalitatīvāk plānot darāmos darbus, vēlējāmies noskaidrot iedzīvotāju viedokli par dažām aktuālām lietām. Kā arī devām iespēju izteikties brīvās formas jautājumā par ierosinājumiem un ieteikumiem kopumā Mētrienas pagasta pārvaldei.

Aptauju veicām no 1- 15. Jūlijam, publicējot to internetā ar aptauju portāla visidati.lv palīdzību. Aptaujas anketas varēja arī aizpildīt bibliotēkā rakstiskā veidā. Kopumā aicinājumam atbildēt uz jautājumiem atsaucās 18 % no Mētrienas pagasta iedzīvotājiem. Paldies, sakām visiem, kuri atbildēja. Jūsu ieteikumi un ierosinājumi tiks ņemti vērā plānojot veicamos  darbus.

 Tiem, kuri rakstīja, ka vairāk vajag atbalstīt iedzīvotājus viņu ideju un ierosinājumu īstenošanai, lūgums nekautrēties  - nākt vai zvanīt uz pagastu un pašiem klātienē savas domas izteikt. Iespēju robežās meklēsim risinājumus.

Tā kā aktīvi darbojamies, lai Odzienas muižas parku padarītu „acij tīkamu”, tad svarīgs ir iedzīvotāju viedoklis par īpašuma  „Pīlāri” izmantošanu. No sniegtajām atbildēm var secināt, ka lielākā daļa iedzīvotāju šo vietu redz kā viesu namu tūristiem, muzeju vai izstāžu zāli. Plānojot nākotnes investīcijas, šo ēku neatstāsim novārtā, bet centīsimies atdzīvināt.

Tā kā Odzienas muižas parks pamazām paliek saistoša arī tūristiem, tad avots un ozols ir pelnījuši savus vārdus, tālab jautājām Jūsu viedokli par piemērotāko nosaukumu. Prieks, ka interese bija liela un daudz labu nosaukumu Jūs esiet izdomājuši. Izvēlējāmies no iesūtītajiem variantiem tos vārdus,  kuri bija līdzīgi un bieži atkārtojās un  ļausim Jums balsot un pieņemt lēmumu par vislabākajiem nosaukumiem.

Interneta vidē savu balsi par tīkamāko variantu variet atstāt šeit: https://www.visidati.lv/aptauja/1611933934/

(balsojumu lūdzam veikt līdz 2020.gada 15. augustam)

Uz jautājumu par „Krastu” māju lielākais vairums iesaka īpašuma atremontēšanu un izīrēšanu. Šo Jūsu ieteikumu ņemsim vērā plānojot nākamā gada investīcijas.

Jautājumā par apstādījumiem vienprātības nav. Noteikti pieaicināsim ainavu arhitektu, kurš palīdzēs izstrādāt projektu un uzlabot pagasta centra apstādījumus.

Par vides objektu jautājām, jo pašreiz ir iespēja iegūt  finansējumu un uzstādīt kādu mūsu pagastu raksturojošu, mākslinieka veidotu darbu, kurš kalpotu arī kā tūrisma objekts. No Jūsu atbildēm secinām, ka Mētrienu un mētrieniešus raksturo meža ogas, mētras, purva ainavas, kā arī aktuāla ir ģerboņa simbolika. Esam uzsākuši tēlnieka meklējumus, kurš varētu izveidot skices, lai šo projektu ar Madonas novada pašvaldības palīdzību varētu īstenot.

Publicējām arī brīvās formas jautājumu, kur lūdzām izteikt Jūsu ieteikumus pagasta pārvaldei. Paldies par labajiem vārdiem un arī par kritiku. Zinot Jūsu viedokli varēsim darboties vēl labāk. Jūsu rakstīto rūpīgi izvērtēja Mētrienas pagasta pārvaldes vadītājs Valdis Gotlaufs un nekustamo īpašumu uzturēšanas nodaļas vadītājs Valdis Broks.

No iedzīvotāju rakstītā secinām, ka vislielākā sāpe ir nesakoptie  īpašumi, centa ceļa asfalta segums un latvāņu lauki.

Pagasta pārvalde savus īpašumus, iespēju robežās, regulāri apkopj, to noteikti, redziet. Ēku remonti prasa laiku. Gan iedalīt finansējumu, veikt projektēšanu un iepirkumu konkursus. Par to tiek domāts un darīts, lai ēkas tiktu sakārtotas.

Privātīpašumiem – tādi kā Jūsu pieminētā bijusī kafejnīcas ēka, bāzīte vai citi pagasta skatu degradējoši īpašumi un „latvāņu lauki” – uz tiem visiem ir attiecināmi Madonas novada pašvaldības saistošie  noteikumos Nr. 33, kuros  regulē prasības objektu teritorijas uzturēšanai. Mētrienas pagasta pārvalde ir apzinājusi nesakoptās teritorijas un īpašumus. Šiem īpašniekiem ir izsūtīti rakstiski atgādinājumi ar lūgumu sakopt savas teritorijas. Ja pēc dotā termiņa tas netiks darīts, tad pagasta pārvalde aicinās talkā Madonas novada pašvaldības kārtībnieku administratīvo pārkāpumu konstatēšanai.

Visus  autovadītājus varam iepriecināt, ka līdz septembra beigām centra ceļa asfalta segums tiks atjaunots. Līdzekļi ir piešķirti, izsludinātais iepirkuma konkurss ir noslēdzies un noskaidrots darbu veicējs. Pašreiz notiek līguma slēgšanas procedūra, lai drīzumā varētu uzsākt darbus.

Arī „muzeja” jautājums jau tiek risināts. Pēc apkures sistēmas pārbūves darbu veikšanas tas tiks izvietos skatāmā veidā brīvajās pagasta pārvaldes ēkas telpās.

Noslēgumā vēlamies informēt par savām domām par bērnu laukumiem.

Bizītes šūpoles ir darāmo darbu sarakstā. Nākamajā vasarā tās tiks sakārtotas.

Par bērnu laukumu domājam, ka jārod iespēja esošo bērnu dārza laukumiņu padarīt publiski pieejamu un papildus līdzekļus ieguldīt to uzlabojot, nevis atjaunot vēl kādu citu laukumiņu. Pie  patreizējā iedzīvotāju skaita uzskatām, ka šis būtu vislabākais risinājums.

Izaicinājums "Esi aktīvs"

"Tev patīk iet, nūjot, skriet, skrituļot vai braukt ar velosipēdu?

Tad pievienojies Mētrienas pagasta pārvaldes rīkotajā izaicinājumā "Esi aktīvs". Norises laiks no 1.augusta 00:00 līdz 28.augusta 23:59.

Tavs uzdevums ir sakrāt pēc iespējas vairāk kilometrus ejot, nūjojot, skrienot, skrituļojot vai braucot ar velosipēdu, izmantojot mobilo aplikāciju ENDOMONDO." Trīs aktīvākajiem balvas.

Kustībā ir spēks. Izaicināt sevi darīt vairāk, kā parasti. Saņemties iziet ārā, ieklausīties dabā, redzēt pasauli. Rast LAIMI mazās lietās!

Lai pievienotos spied uz saites zemāk:

http://www.endomondo.com/challenges/44297029

 

Izaicinājuma “Esi aktīvs” nolikums

Mērķis, uzdevumi

 • Popularizēt iešanu, nūjošanu, skriešanu, skrituļslidošanu, riteņbraukšanu Metrienas pagastā;
 • Rosināt interesi par veselīgu dzīvesveidu Mētrienas pagasta iedzīvotāju vidū;
 • Noskaidrot trīs aktīvākos mētrieniešus;

Norises laiks:

No 1. augusta 00:00 līdz 28. augusta 23:59.

Pasākumu organizē:

Izaicinājumu rīko Mētrienas pagasta pārvalde, izaicinājuma koordinātors Mētrienas pagasta pārvaldes sporta darba organizators Lauma Freija, tālr. 29592262

Pasākuma apraksts:

 • Izaicinājums notiks ar mobilās aplikācijas “Endomondo” starpniecību;
 • Katrs dalībnieks var veikt šo izaicinājumu sev vēlamā laikā un vietā, pievienojot savu rezultātu izaicinājumam, kurš izveidots “Endomondo” aplikācijā.

Pasākuma dalībnieki:

 • Izaicinājumā piedalās Mētrienas pagastā dzīvojošie, kā arī bijušie pagasta iedzīvotāji (arī ārpus Latvijas esošie, bijušie mētrienieši);
 • Izaicinājumā drīkst piedalīties ikviens no iepriekš minētajiem bez vecuma ierobežojuma;
 • Piedaloties izaicinājumā, katrs dalībnieks uzņemas pilnu atbildību par savu veselības stāvokli, kā arī izvērtē savas spējas, kā arī uzņemas pilnu atbildību par iespējamām traumām vai veselības traucējumiem izaicinājuma laikā. Par nepilngadīga dalībnieka veselības stāvokli atbildību uzņemas personas likumiskie pārstāvji.

Pieteikumu iesniegšana un vērtēšana:

 • Pieteikties pasākumam var aplikācijā “Endomondo” pievienojoties (“Join”) “Esi aktīvs” izaicinājumam.
 • Vērtēšana notiek visiem dzimumiem un vecuma grupām kopā.
 • Gadījumā, ja kilometru daudzums ir vienāds, tad augstāka vieta tiek piešķirta dalībniekam, kas uzrādīja ātrāku laika rezultātu.

Svarīgi zināt:

 • Atceries! Dalībnieka Endomondo profilam jābūt publiski redzamam (treniņa dati, maršruts).
 • Treniņa datus aizliegts labot un manuāli papildināt.
 • Visiem treniņiem jānotiek ārpus telpām un ir jābūt fiziskai kustībai ( nedrīkst izmantot skriešanas vai velo trenažierus).
 • Izaicinājuma dalībnieki, kuru Endomondo ieraksti būs tikuši laboti, vai nesaturēs maršruta ierakstu (karti), netiks ņemti vērā apkopojot rezultātus.
 • Dalība izaicinājumā bez maksas.
 • Pievienoties izaicinājumam vari jebkurā laikā līdz 28.08.2020, bet atceries, ka tas samazina Tavas izredzes iegūt pirmās trīs vietas

Apbalvošana:

 • augustā Mētrienas pagasta svētku koncerta laikā.
 • Apbalvotas tiek pirmās trīs vietas.

Pludiņmakšķerēšanas mači Aiviekstē

„Kroņa kauss 2020” Aiviekstes upē.

Nolikums

1. Sacensību mērķis:
 Sacensības tiek organizētas, lai popularizētu makšķerēšanu ar pludiņa makšķeri un noteiktu labākos sportistus šajā makšķerēšanas sporta disciplīnā. Dot iespēju dalībniekiem izveidot savstarpējos kontaktus.

2. Laiks un vieta.
Sacensības notiek:
09.08.2020. Aiviekstes upē, pulcēšanās pie Mūrnieku tilta plkst. 5:00

Organizētājs – Jānis Trops tel. 20371424.
Pieteikšanās sacensību dienā.
Dalībnieku pulcēšanās un reģistrācija no 5:00, tikšanās pie Mūrnieku tilta, sacensību sākums 6:00.
Sacensību ilgums 5h.

3. Sacensību dalībnieki.

Biedrības „Odzienas ezers“ makšķerēšanas sacensībās,  savlaicīgi piesakoties, sacensību dienā  piedalās neierobežots dalībnieku(ču) skaits no jebkura novada.

Dalībnieki tiek dalīti vīriešu, jauniešu un sieviešu grupās. Sacensību dalībnieki tiek vērtēti individuāli un komandās pa 3 dalībnieki katrā.

 4. Sacensību noteikumi.

Sacensības notiek saskaņā ar “Makšķerēšanas noteikumiem LR ūdenstilpēs”.

Dalībnieki par savu drošību uz ūdens pilnā mērā atbild tikai personīgi. Reģistrējoties sacensībām, jāuzrāda derīga makšķerēšanas karte. Sacensību dalībniekiem jāievēro valstī noteiktās prasības saistībā ar COVID-19.

5. Makšķerēšanas rīki.

Sacensību vietā drīkst būt neierobežots makšķerēšanas inventārs.

Sacensību laikā makšķere, ar kuru makšķerē jātur rokā un to atļauts nolikt zemē zivs noņemšanas laikā vai sakārtojot makšķeri. Aizliegts copēt ar grunteni, spoguļāķi, jebkuru dzīvo ēsmu. Atļauts copēt tikai ar vienu āķi. Dalībniekiem jāatrodas 6m attālumā vienam no otra.

 6. Sacensību sākums un beigas.

Sākoties sacensībām, tiek dots viens sākuma signāls, 15 minūtes pirms sacensību beigām dod brīdinājuma signālu, bet sacensību beigās - beigu signālu.

7. Lomu reģistrācija.

Visiem sacensību dalībniekiem pēc makšķerēšanas beigu signāla, 20 minūšu laikā tiesnešu kolēģijai jāuzrāda polietilēna maisiņā ievietots loms. Vēlāk uzrādītos lomus nevērtēs.

8.Vērtēšana.

Vērtē lielāko zivju svaru. Vienāda svara gadījumā tiek vērtēta lielākā zivs.

  9.Apbalvošana.

Biedrība „Odzienas ezers” apbalvo pirmās trīs vietas ar diplomiem, medaļām un kausiem.

10.Dalības maksa.

Dalības maksa netiks iekasēta, noslēgumā būs mazs pikniks.

Sacensību galvenais tiesnesis- Jānis Trops, tel. 20371424.

Sīkāka informācija sacensību norises vietā.

Veidosim Odzienas muižas parku kopā

afisaKamēr pasaule  pamazām atgūstas no pārdzīvojumiem un robežas visas vēl  vaļā nav, Mētrienas tautas nams aicina ģimenēm, draugu grupām vai individuāli piedalīties Odzienas muižas parka veidošanā. Muižas sen vairs nav, palikuši tikai pierakstītie stāsti. Mums ir iespēja arstāt parkā sava laika liecības. Kamēr skaļas balles un lieli koncerti nenotiek, sanāciet kopā, paskatieties kādi materiāli atrodas šķūnīšos un izveidojiet vides objektu parkam.

Esmu pārliecināta, ka šis būs kā lielisks piedzīvojums, darbojoties kopā ar saviem mīļajiem. Pie kam rezultāts priecēs Jūs un Mētrienas ciemiņus ilgi. 

Ja rodas jautājumi, droši zvaniet t.20021220

Katrā no mums mīt radošums, to vajag tikai pamodināt!

Nolikums

Sociālā dienesta informācija iedzīvotājiem

Informācija.

Madonas novada pašvaldības sociālā darbiniece Iluta Ozoliņa Mētrienas pagastā atsāk klientu pieņemšanu klātienē, organizējot iepriekšēju pierakstu!!! Klientus lūdzu stingri ievērot noteiktos laikus un piesardzības pasākumus, kā arī valdības noteiktās fiziskās distancēšanās prasības. Klientiem saglabājas iespēja parakstītus iesniegumus sūtīt elektroniski uz e-pastu: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Joprojām turpinās pasākumi vīrusa izplatības ierobežošanai, tāpēc klientus lūdzam izvērtēt nepieciešamību tikties ar darbiniekiem klātienē, aicinām izmantot iespējas konsultēties telefoniski vai elektroniski.

2020.gada 22.jūnija darba diena tiek pārcelta uz 13.jūniju, atgādinu, ka tā ir pirmssvētku darba diena ar saīsinātu darba laiku.

Cieņā, sociālā darbiniece Iluta Ozoliņa.