A+ A A-

Jubilejas ozolu sakopšanas talka

25. aprīlī mazliet pastrādāt jubilejas ozolu sakopšanas talkā.
(laiks tiks precizēts, sīkāka informācija pa telefonu 20371432)