A+ A A-

Grāmatas atvēršanas svētki

Aicināti visi interesenti uz grāmatas atvēršanas svētkiem 8.decembrī, plkst 14.00Gramatas atversanas svetki